วางแผนในวันที่มองไม่เห็นอนาคต

หลายครั้งที่การวางแผนเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่เห็นผลลัพธ์ แต่แท้จริงแล้วการวางแผนเพื่อมองเห็นอนาคตคืออะไร หยกอยากเล่าให้ทุกคนได้เห็นภาพกัน (Read 3 Min)

adminyok

สิงหาคม 6, 2019