รู้จักกันได้

จากจุดเริ่มต้นหญิงสาวมากความสามารถ ที่มีความสนใจในเรื่องการเงินและการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ตอนเรียนมหาวิทยาลัย ที่มีความสนใจเรื่องการเงินและการลงทุน พร้อมการพัฒนาตนเอง ผ่านการหาข้อมูลและฝึกฝนด้านการเขียน

จึงเกิดเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของการสร้างจุดศูนย์กลางการแบ่งปันเรื่องราวดีๆด้านการเงิน ที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหน ก็สามารถเรียนรู้เรื่องเงินไปด้วยกันกับเราได้ เพราะหยกเชื่อว่า สิ่งที่เราได้รับ จะเป็นแรงส่งต่อให้กับคนทุกคนที่จะไปสู่เป้าหมายที่เขาตั้งใจในเป้าหมายทางการเงิน