เคล็ดลับประการที่ 5 : ละมรดกไว้อย่างน้อย 2 รุ่น

กลุ่มคน 4% -> ตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจของวิธีการสร้างมรดกไว้ให้ลูกและหลานอย่างน้อย 2 รุ่น คือ พวกเขาวางแผนและลงมือเก็บเงินและลงทุนเพื่อให้เกิดดอกออกผลทวีคูณ และสร้างกองทุนมรดกไว้ โดยใช้ระยะเวลา 20-25 ปี จนคนรุ่นลูกโตพอที่จะแต่งงานและมีครอบครัว พร้อมที่จะต้องซื้อบ้าน

จากกองทุนมรดกที่พวกเขาเก็บสะสมไว้ให้คนรุ่นลูกจะมีมากพอที่จะใช้ซื้อบ้านด้วยเงินสดได้ ด้วยวิธีการนี้ เราจะช่วยคนรุ่นต่อๆไปในครอบครัวให้พ้นจากระบบการเงินที่ทำให้เป็นทาสหนี้สิน

“เมื่อคนรุ่นลูกของเรามีเงินสดมากพอที่จะซื้อบ้านเป็นของตัวเองได้ เขาจำเป็นต้องจ่ายเงินคืนเข้ากองทุนเป็นรายเดือน (สิ่งดีคือเขาจะไม่ต้องวิ่งตามดอกเบี้ยและเงินเฟ้อที่จะตามมา) จนเงินในกองทุนมีมากพอที่จะช่วยคนรุ่นต่อๆ ไปได้

ด้วยวิธีนี้ก็จะทำให้เราสามารถตั้งกองทุนลูกโซ่เพื่อจัดเตรียมบ้านให้ลูกของลูกๆ ตลอดจนรุ่นที่จะตามมาทุกๆคน

สิ่งสำคัญคือ!! เราต้องปลูกฝังวิธีการวางแผนกองทุนมรดกนี้เพื่อสะสมไว้ให้รุ่นลูกของพวกเขาต่อไป

ในขณะฯที่

กลุ่มคน 96% -> เขามักจะสอนลูกๆของเขาเสมอว่า “ไม่เคยมีใครช่วยพ่อเมื่อพ่ออายุเท่าแก พ่อต้องหัดยืนบนลำแข้งของตัวเอง แกก็ต้อทำให้ได้ด้วยตัวเองและสามารถช่วยเหลือตัวเองให้ได้

หรืออีกประเภท เลือกที่จะสอนลูก “เห็นไหมพ่อกับแม่ลำบาก ถ้าแกไม่อยากลำบากเหมือนพ่อกับแม่ แกต้องเลือกที่จะแต่งงานกับคนรวยๆ อนาคตแกก็จะสบาย”……

ในความเป็นจริง ชีวิตที่สวยงามมักเกิดเป็นเหตุการณ์สมมติในละคร หรือมันจะเกิดขึ้นกับคนบางคนเท่านั้น ดังนั้น วันนี้เราต้องเลือกว่าเราจะเป็นผู้ที่สร้างความมั่งคังและมีแผนการที่ดีเยี่ยม หรือเราจะเลือกปล่อยให้เป็นไปตามความไม่แน่นอนในอนาคตของชีวิตเรา…..