เคล็ดลับประการที่ 4: เตรียมพร้อมกับวงจรเศรษฐกิจ!!

คนกลุ่ม 4%-> รู้ทัน วงจรเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวและหดตัว หรือการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ กลยุทธการเงินที่เคยใช้ได้ผลในอดีต กลับไม่เป็นเช่นเคยในปัจจุบันหรือ อนาคต ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่วงจรเศรษฐกิจรอบใหม่

กลุ่มคน 96% -> มักเลือกยึดถือวิธีการทางการเงินเฉพาะช่วงที่เศรษฐกิจเติบโต และมองเศรษฐกิจเป็นเส้นตรง เคยเป็นมาอย่างไรก็จะเป็นไปต่อไปในอนาคต (ตัวอย่างเช่น ช่วงเศรษฐกิจที่การเก็งกำไรจากทองคำได้มูลค่าที่สูง ก็จะนิยมสะสมแต่เพียงทองคำทองเท่านั้น เขามองว่าเศรษฐกิจที่เคยเจอในช่วงห้าสิบปีที่แล้วจะยังคงดำเนินต่อไปไม่เปลี่ยน)

หากมองย้อนกลับไปในช่วงมหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกในทศวรรษ 1930 คนมากมายสูญเสียทุกสิ่ง

  • (4%) มีเพียงกลุ่มคนเพียงเล็กน้อยที่กลายเป็นอภิมหาเศรษฐี : เขาเลือกที่จะถือเงินสดในมือ และไม่มีหนี้
  • (96%) ขณะที่คนส่วนใหญ่จะเป็นหนี้ และถือครองทรัพย์สิน(ที่ก่อให้เกิดหนี้) ไว้สูงกว่าเงินสดในมือ ทำให้เขาต้องสูญเสียไร่นา สมบัติ บ้าน หรือทรัพย์สินที่มี จากการถูกธนาคารยึดไป
  • (4%) มีเงินสดในมือ สามารถที่จะเลือกซื้อทรัพย์สินจากธนาคาร(ที่ยึดมา) ปล่อยขายในราคาถูกเหมือนได้เปล่า

ดังนั้น เคล็ดลับอย่างหนึ่งของคนกลุ่ม 4% คือไม่เพียงคาดหวังแต่ช่วงเศรษฐกิจเฟื่องฟูเท่านั้น แต่ยังต้องคำนึงถึงช่วงเศรษฐกิจขาลงด้วย และต้องแน่ใจว่า ไม่มีหนี้

วันนี้คุณแน่ใจหรือไม่ว่าเศรษฐกิจโลก ณ ปัจจุบันยังอยู่ในช่วงเฟื่องฟู เตรียมตัวรับมือกันไว้นะคะ