เคล็ดลับที่ 3 : ลงทุนในกิจการที่ขยายผล (แบ่งเป็น 2 ส่วน)

ส่วนที่ 1 -> ลงทุนกับสิ่งที่ทวีค่า

“ความแตกต่างระหว่างคนที่คิดแบบกลุ่ม 4% กับคนกลุ่ม 96%…”

คนกลุ่ม 96% -> เลือกที่จะเอาเงินไปลงทุนในสิ่งที่เสื่อมราคา

คนกลุ่ม 4% -> เลือกที่จะลงทุนในสิ่งที่ทวีค่า

แนวคิดของคนในสมัยก่อน การลงทุนในสิ่งที่ทวีค่า ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการให้กู้และการยืม การให้กู้จะทำให้เงินทวีขึ้นจากการเก็บดอกเบี้ยสะสม ส่วนการยืมจะทำให้เงินค่อยๆลดลงเพราะต้องเสียดอกเบี้ย

ซึ่งในสมัยปัจจุบันนี้ รูปแบบการลงทุนในสิ่งที่ทวีค่าเปลี่ยนแปลงไป หลังจากที่มีระบบธนาคารเข้ามาเป็นคนกลางในการกู้ยืม จึงมีการลงทุนในรูปแบบอื่นๆเพิ่มมากขึ้น เช่น การลงทุนในหุ้น, พันธบัตร,ทองคำ, กิจการ, อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

ประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่ว่า ทุกคนล้วนทราบกันดีว่า ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง ยิ่งผลตอบแทนที่มาก ความเสี่ยงยิ่งมากตาม

ดังนั้น สิ่งที่คนกลุ่ม 4% แสวงหานอกจากเงินและการลงทุนในสิ่งที่ทวีค่านั้นแล้ว ยังต้องมีปัญญา หรือความรู้ ความเข้าใจ ในสิ่งที่เราจะลงทุน ควบคู่ไปกับการบริหารให้ดี เพื่อที่ว่าเมื่อเกิดความเสี่ยงขึ้นแล้ว เราจะไม่สูญเสียมันไปทั้งหมด

เคล็ดลับประการที่ 3 ส่วนที่ 1: ลงทุนในสิ่งที่ทวีค่า อย่ากู้เงินมาซื้อสินทรัพย์ที่เสื่อมค่า หรืออย่าลงทุนในสิ่งที่ไม่เพิ่มมูลค่า และการลงทุนจะไม่นำสู่การก่อให้เกิดการกู้หนี้ ยืมสินเพื่อมาลงทุน

อย่า ลงทุนในสิ่งที่ไม่เพิ่มมูลค่าให้แก่สินทรัพย์หรือกระแสเงินสดมากกว่าต้นทุนค่าดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต้องจ่ายเยอะๆ

วิถีชีวิตที่เราควรมีคือ ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท และมีสำรองฉุกเฉินไว้เสมอ

เคล็ดลับประการที่ 3 ส่วนที่ 2: ลงทุนในคนที่ทวีค่า ส่วนที่สองของเคล็ดลับประการที่สาม เกี่ยวข้องกับคนที่เราไปลงทุน ใช้เวลา เงิน และพลังงานกับเขา

กลุ่มคน 96% มีแนวโน้มจะลงทุนกับคนที่เป็นเพื่อน และคนที่น่ารัก รู้สึกถูกชะตา ไปถึงไหนและไม่ค่อยมองให้ลึกลงไปถึงมิติอื่นๆ คุณสมบัติในตัวคนคนนั้น จึงไม่สามารถสร้างให้เขาเติบโตหรือไม่สามารถพัฒนาให้เกิดความทวีคูณในคนคนนั้นได้

ในขณะที่ กลุ่มคน 4% จะตั้งใจลงทุนให้เวลา และพลังงานส่วนใหญ่ไปกับคนที่มีใจ ที่อยากจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ

ดังนั้น เคล็ดลับกลุ่มคน 4% คือลงทุนเงิน เวลา และพลังงานกับคนที่ซื่อสัตย์และสามารถขยายผลได้ ให้ทดสอบคุณสมบัติ ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อค้นหาคนที่เป็นนักขยายผู้ซื่อสัตย์ จากนั้นก็ลงทุนกับคนแบบนี้ และอย่าลงทุน เวลา เงิน หรือพลังงานกับคนที่ไม่ผ่านบททดสอบหรือไม่ตอบสนองต่อโอกาสที่มอบให้